Wespensteken

Wespensteken zijn voor de meeste mensen vervelend en kunnen voor sommigen fataal aflopen. Gevoelige slachtoffers kunnen binnen het uur nadat ze zijn gestoken ernstig ziek worden of in het ergste geval zelfs komen te overlijden.

Wat zijn de effecten van een wespensteek?

  • Plaatselijke toxische effecten: door de wespensteek ontstaat een scherpe, brandende pijn. Vrijwel direct ontstaat roodheid en zwelling van de huid die in de minuten na de steek verder toeneemt. Na enkele uren neemt de zwelling weer af en de afwijking verdwijnt volledig.
  • Uitgebreide toxische effecten: wanneer iemand door veel wespen tegelijk gestoken wordt, ontstaat door de grote hoeveelheid gif een lage bloeddruk, ernstige hoofdpijn of zelfs shock. Als er sprake is van zeer veel wespensteken kan de wespenaanval fataal aflopen.
  • Allergische reactie: bij een allergische reactie is er naast de ‘gewone’ toxische reactie op het gif van de wespensteek ook nog een door het afweersysteem opgewekte reactie op een of meer componenten van het gif. Hierbij is dus niet de hoeveelheid gif bepalend voor de verschijnselen (zoals bij de toxische reactie) maar het al dan niet aanwezig zijn van een overgevoeligheid voor een bestanddeel ervan. Eén wespensteek kan dus al voldoende zijn voor ernstige ziekteverschijnselen.
  • De allergische reactie kan lokaal zijn: er is dan sprake van een veel groter gebied van roodheid en zwelling dan bij de toxische reactie alleen. Deze extra zwelling houdt ook langer aan dan anders. Bij een systemische (algehele) allergische reactie kunnen reacties optreden die variëren van galbulten over het gehele lichaam tot oedeem in de keelholte en zelfs een snelle pols, lage broeddruk en uiteindelijk een shocktoestand waarbij mensen kunnen overlijden.

Wat moet u doen bij een wespensteek?

Koel de plek met natte doeken, een coolpack of een washandje met enkele ijsblokjes erin. Krab of wrijf niet. Bij zeer heftige pijn kan eventueel een pijnstillende crème op de plek worden gesmeerd. Bij steken in de mond of keelholte: ga direct naar de huisarts!

Bij uitgebreide huidreacties, snelle pols, algehele malaise of een voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties: ga direct naar de huisarts! Aan mensen die bekend zijn met ernstige allergische reacties op wespengif kan door de arts een adrenaline bevattende spuitpen worden voorgeschreven. Na een wespensteek kan het slachtoffer zichzelf met dit apparaatje adrenaline toedienen, waardoor de allergische reactie (deels) wordt tegengehouden. Deze behandeling geeft het slachtoffer meer tijd om vervolgens adequate medische hulp te zoeken.

Last van wespen?

Vul hieronder uw postcode of plaatsnaam in en vind een wespenbestrijder bij u in de buurt.